האם ניתן לחייב אותי להעיד עדות חוזרת?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה