תקיפה שגורמת חבלה של ממש, וראיות שמופיעות לאחר תקופה ארוכהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה