אם רשאי שוטר ללוות מעוכב לתוך דירתו?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה