האם העד חייב להתייצב בארץ למתן עדות?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה