האם דירה שהועברה בירושה נחשבת בקצבת השלמת הכנסה?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה