אפשרות לעובד לקבל סכום חד פעמי על נכות כללית קבועהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה