הגבלה על סכום כסף בחשבון עקב קבלת הבטחת הכנסה וקצבת זקנהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה