האם המוצרים שבעלי יצר כשכיר שייך למעסיק?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה