גביית ריבית על יתרת מט"ח בחשבון בנק ישראליFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה