האם ניתן להתנגד לבנק שמאיים למכור את מניותי ולהעביר את החשבון של בתי לבנק אחר?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה