ניירות ערך שהבנק החליט לרכוש על דעת עצמו וללא אישור הלקוחFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה