שיק שלא נתתי הופקד בחשבון לאחר שהחתימה שונתהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה