האם בהעברה בנקאית מופיע מספר חשבון מלא לצד שקיבל את ההעברה?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה