חסימת חשבון בנק לאדם שמקבל גמלת נכות מהביטוח הלאומיFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה