גובה פיצוי על איחור של הובלה בשלוש שעות מהזמן שנקבעFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה