דחיית התקנת מטבח בגלל סירוב לבצע שיפוץ עקב הקורונהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה