ארון בגדים שהורכב באופן לא תקין ובניגוד למפרט שהוזמןFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה