ביטול חוזה בשל אי עמידה בתנאים וסגירת סניפים של בית ספר לאנגלית לקראת פשיטת רגלFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה