אי אספקת ריהוט כפי שהובטח - תשלום על הובלה כשהמוצר חלקיFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה