קבלת מוצר פגום ואי שיתוף פעולה מצד בעלי הרשתFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה