על רקע הקורונה גננת בגן ילדים פרטי מסרבת להחזיר שיק ומעוניינת לפרוע אותוFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה