ביטול מנוי בחדר עקב הקורונה -כושר והמשך תשלומי אשראי לבת 77Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה