תביעה קטנה נגד משווק בפייסבוק שאין לו כתובת עסק למשלוח מכתבFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה