אפליקציה לא פועלת ולא מאפשרת להשתמש בנתב שנרכש מחברת תקשורתFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה