חיובי סולר עם כרטיס תדלוק שנעשו על פי מחירוןFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה