חוויה משפילה עבור לקוח ללא התנצלות בית העסק - אפשר לתבוע?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה