חיוב בתשלום ריבית והצמדה במסגרת תביעה קטנהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה