ביטול טיול מאורגן עם קנס מינימלי של 5 אחוז או 100 ש"חFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה