אפשרות לקבלת החזר כספי לאחר קניית מדיח משומש שהסתבר כמקולקלFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה