קיבלתי מוצר שונה ממה שהזמנתי אך גיליתי לאחר זמן רבFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה