תשלום מקדמה לרכב וחוסר רצון של החברה להחזר כספיFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה