תוקף מוגבל של כרטיסיה לבריכה שכבר שולמה במלואהלמעלה