חסימה של לקוח מאפשרות לבצע רכישה במערכת מחשב של חנויותלמעלה