תגובה שאני צריכה להגיש- לאחר דחיית דיון בגלל מחלהלמעלה