הטעיית צרכן, סירוב להחזיר כסף בעבור רכישת חבילת טיפוליםלמעלה