האם כשאקבל את הדירה בעלי יקבל אוטומטית חצי?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה