מה הסיכון בשיתוף פעולה עם מתחרה לצורך הגשת הצעה למכרז?

עו"ד יוסי גנון
מנהל/ת הפורום: עו"ד יוסי גנון  
חייגו אליי 053-7105236
חזרה לפורוםעכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
ערבות בגין חרטה מהצעה זוכה במכרז
פורום דיני מכרזיםעו"ד יוסי גנון
עו"ד יוסי גנון

ראה תשובות לפי כותרת זו אכן לכאורה הערבות הבנקאית נועדה למנוע הפרה של התחייבות המציע. אולם רצו לבדוק האם קיימת עילה לאי חילוט הערבות...

המשך תשובה
למעלה