הגשת מסמך לא חתום עבור מכרז יביא לפסילה בהשתתפות?

עו"ד יוסי גנון
מנהל/ת הפורום: עו"ד יוסי גנון  
חייגו אליי 053-7105236
חזרה לפורוםעכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
תוצאות מכרז שמתעכבות מה ניתן לעשות?
פורום דיני מכרזיםעו"ד יוסי גנון
עו"ד יוסי גנון

יש לפנות בכתב לועדת המכרזים או הממונה על המכרז ולבקש להיות נוכח בפתיחת התיבה ובמקרה שכבר נעשה לבקש את פרוטוקול ועדת המכרזים ופירוט ההצעות. ...

המשך תשובה
למעלה