רשימת פסקי דין בנושא דיני מיסים

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום דיני מיסים. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.

שינויים ומגמות בחוק מיסוי מקרקעין לשנים 2010-2012

מאמר זה עניינו בתיקוני חקיקה בחוק מיסוי מקרקעין, עקב הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012, שעניינה, בין היתר, שינוי שיטת הדיווח והליכי השומה הקבועים בחוק וכן החלטות ממשלה

מאת: עינת גלוסר - משרד עורכי דין

חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים - היבטי מיסוי מקרקעין

עניינו של מאמר זה, בהיבטי מיסוי מקרקעין בסוגיה של חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים (סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג - 1963), סקירה של הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2010 הדנה בסוגיה זו, לרבות החלטות שניתנו במסגרת המוסד להחלטות מיסוי.

מאת: עינת גלוסר - משרד עורכי דין

סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה

לאחרונה, ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום בתל-אביב, במסגרתה דחה בית המשפט התנגדות של סוכן מכס לתשלום דמי אחסנת מכולה.

מאת: גיל נדל -משרד עורכי דין

המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר

עד לשנת 2007, סיווג היבואן את הטובין בפרט החייב במכס, ושילם מכס בשיעור של כ-3.3 מיליון ש"ח. בשלב מסוים גילה היבואן את טעותו, והחל לייבא את הטובין בפטור ממכס.

מאת: גיל נדל -משרד עורכי דין

המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר

עד לשנת 2007, סיווג היבואן את הטובין בפרט החייב במכס, ושילם מכס בשיעור של כ-3.3 מיליון ש"ח. בשלב מסוים גילה היבואן את טעותו, והחל לייבא את הטובין בפטור ממכס.

מאת: גיל נדל -משרד עורכי דין

השלכות המס ברכישה עצמית של מניות

משמעות הביטוי "רכישה עצמית של מניות" היא שחברה רוכשת, במישרין או באמצעות חברה-בת, מבעלי מניותיה כמות של מניות שהיא הנפיקה בעבר

מאת: עו"ד ד"ר אבי נוב

החלטה 1181 של מינהל מקרקעי ישראל - איך מגישים השגה?

החלטה 1181 של מינהל מקרקעי ישראל - איך מגישים השגה?

קבלת נוהל הגשת השגות וערעורים על שומות למינהל מקרקעי ישראל ...

מאת: גלעד שרגא, משרד עורכי דין ונוטריון

מהפכה בקביעת שווי בעסקות מכר מקרקעין

מהפכה בקביעת שווי בעסקות מכר מקרקעין

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

השלכות תיקון 147 לפקודה על נאמנות במקרקעין

השלכות תיקון 147 לפקודה על נאמנות במקרקעין

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

השותפות הלא רשומה: תכנון בתנאי ערפל

השותפות הלא רשומה: תכנון בתנאי ערפל

מאת: אורית ליברטי ושות' משרד עו"ד

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה