פסקי דין - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

מהם שני הסוגים של ביטול הכרזת פשיטת רגל?

פקודת פשיטת-הרגל מבדילה בין שני סוגים של ביטול הכרזת פשיטת-הרגל:ב אחד לפי סעיף 29, שהוא ביטול מדעיקרא; ואחר לפי סעיף 94, שהוא תוצאה של מצב שנוצר אחר מתן הצו.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם דרישת תום הלב חלה במקרה של בקשת הפטר?

החייבים הצהירו כי יהיו מוכנים להפנות את קרן ההשתלמות לקופת הכינוס לצורך חלוקה בין הנושים בתוספת להשלמת הפיגורים והסכום שכבר הצטבר בקופה, ובתנאים אלה הם מבקשים הפטר.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם ישנה דרך חזרה מבקשת צו כינוס שהוגשה?

המערער התחייב להעביר לאחים תייר זכויות שרכש במסעדה מסוימת. התברר כי לא יכול היה לקיים את התחייבויותיו, משום שאותן זכויות שהתחייב להעביר לא היו אותה עת מגובשות עדיין בידיו.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

בקשת נושה של חברה בהסדר נושים להארכת מועד להגשת תביעת חוב

האם בית המשפט יקבל בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב שהוגשה על ידי נושה של חברה?

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

סוגיית סמכות בית משפט לדון בהברחת נכסים בהסכם ממון

סוגיית סמכות בית משפט לדון בהברחת נכסים בהסכם ממון

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

קבלת הסדר נושים במועצה המקומית עראבה שמצבה הכלכלי התדרדר

קבלת הסדר נושים במועצה המקומית עראבה שמצבה הכלכלי התדרדר

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

צירוף המדינה כבעל דין בהליך במסגרת חוב ועיקול נכס מקרקעין

האם ניתן לצרף את המדינה בתור בעל דין כאשר מדובר בהליך בנוגע לחוב ועיקול נכס מקרקעין...

מאת: רוזנר ושות, משרד עו״ד

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה