פסקי דין - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

מהו פסק דין חלוט לעניין זכות הנושה לבקש המצאת התראת פשיטת רגל?

לטענת החייבים הם הגישו ערעור שעדיין תלוי ועומד בפני בית המשפט, ולטענת החייבים מטעם זה בלבד, וע"פ האמור בסעיף 15לפקודת פשיטת הרגל, יש לקבל את ההתנגדות. זאת ועוד, החיוב של החייבים הינו חיוב משני.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

בקשה להפחית תשלום חודשי בפשיטת רגל עקב מצב בריאותי

ביום 4.6.02 ניתן צו לכינוס נכסי החייב וביום 7.4.03 הוכרז החייב פושט רגל. על החייב הושת תשלום חודשי בסך 500 ₪.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

השיקולים של ביהמ"ש בהכרעת כינוס נכסים ופשיטת רגל

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, בה נדחתה בקשתו של המערער, לפי סעיף 17לפקודת פשיטת הרגל, למתן צו כינוס נכסים לגביו ולהכרזתו כפושט-רגל, ובוטלה החלטה קודמת, לפיה עוכבו הליכי ההוצאה לפועל נגדו.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

סמכות של בית משפט לשנות או לבטל צו פשיטת רגל שניתן

בשנת 1970 יצא צו קבלת נכסים נגד המערערת, והיא הוכרזה בתור פושטת-רגל. עוד באותה שנה הגישה המערערת-החייבת בקשת שחרור.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

בקשת חייב למתן הפטר - אינטרס חייב מול אינטרס הנושים

בקשת החייב כי יינתן לו הפטר מחובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל. ביום 12.11.99 ניתן צו כינוס על נכסי החייב לבקשתו וביום 21.05.00 הוכרז החייב כפושט רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

העקרון הבסיסי שיש לשקול בכל דיון בהתנגדות להתראת פשיטת רגל

התנגדותם של אהרון ויוסף אפל (להלן:נ החייבים) להתראת פשיטת רגל שהוציאה להם פריניר הדס 1987בע"מ.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש ליתן פטור מהפקדת ערבון בהליך פשיטת רגל?

כבר נפסק, כי בהליכים שעניינם פשיטת רגל, יש להפעיל את סמכות הפטור מהפקדת ערבון בדרך גמישה.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

קופת גמל כנכס לתשלום חובות בעת פשיטת רגל, האמנם?

בקשת כונס הנכסים הרשמי למתן הוראות בנוגע לכספים המצויים בפוליסות ביטוח מנהלים אשר מנוהלות בחברת הביטוח "המגן" לטובת החייבים.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

תביעת עובדים לגמלה לאחר ביטול צו פשיטת רגל שניתן נגד המעביד

ביום 28.6.77 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה צו כינוס נכסים כנגד אחד נאיף קלעאני (להלן המעביד), לפי בקשתו, והוא הוכרז פושט-רגל. כונס הנכסים הרשמי נתמנה כנאמן.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם על בית המשפט לבחון מחדש צו כינוס שניתן?

ביום 14.11.91הוכרזו המערערים כאמור פושטי-רגל על-פי בקשתם, והוטל עליהם לשלם סכום חודשי בסך 000, 1ש"ח לקופת פשיטת הרגל, מיום 25.12.91, על חשבון חובותיהם אשר הסתכמו בשעתם בכ-000, 400ש"ח.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה