פסקי דין - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

קבלת ערעור הנסוב על החלטת נאמן בפשיטת רגל לדחות תביעת חוב, האמנם?

עיריית חיפה הגישה תביעה כנגד המנוח, בעודו בחיים. בינתיים, הלך המנוח לעולמו. ביום 22/12/99 ניתן צו לניהול עזבון המנוח ובית המשפט הורה למנות את עו"ד מח'ול כנאמן על נכסי העזבון בפשיטת רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש לעכב ביצוע החלטת ביהמ"ש אשר ביטלה את הליכי פשיטת הרגל?

המבקש הוא קבלן בניה במקצועו. הוא נקלע לקשיים כלכליים, נפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל וביום 15.2.96הוכרז כפושט רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש להוכיח כוונה פוזיטיבית להתחמק מהנושים לשם מתן צו כינוס?

ניתן צו כינוס נגד המערערת 3, שהיא שותפות רשומה, ונגד שני שותפיה...הצו ניתן בגדר סעיף 5(2)(א) לפקודת פשיטת הרגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

קבלת בקשת נאמן לחיוב פושט רגל בתשלומים חודשיים, האמנם?

המערערים היו שותפים בעסקי יהלומים, שפשטו את רגלם והותירו אחריהם חובות המסתכמים בכמה מיליוני דולרים. המשיב הוא הנאמן בפשיטת הרגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש לקבל ערעור של נושה שהגיש תביעת חוב באיחור של 6 שנים?

תביעת החוב של המערערת הוגשה ביום 13.9.04 ונדחתה על ידי הנאמן ביום 29.9.04 בשל איחור של מספר שנים בהגשתה.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

פשיטת רגל - הגשת תביעת חוב באיחור

ערעור על החלטת כונס הנכסים הרשמי לדחות את בקשת המבקש להארכת מועד להגשת תביעת חוב כנגד החייבים.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש להקטין תשלומים בהם חויב חייב שהוכרז כפושט רגל?

בית המשפט המחוזי בחיפה החליט להיענות לבקשת המערערים ולהוציא בעניינם צו כינוס ופשיטת רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם החלטת נאמן לדחות תביעת חוב של נושה פוגעת בזכות הקניין שלו

לפני ערעור על החלטתו של כונס הנכסים הרשמי שבה דחה את תביעת החוב שהוגשה על ידי המערער בשל כך שהוגשה באיחור ולאחר שלא מצא טעם מיוחד שיצדיק את האיחור.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש להפחית את שיעור התשלום החודשי המפורט בצו הכינוס?

ביום 13.7.93הוכרז המבקש כפושט רגל, בשל אי יכולתו לפרוע חובות שהגיעו אותה עת לסכום העולה על 5מליון ש"ח.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

חייב שלא הצהיר על קופות חסכון שונות כעל פושט רגל

החייב הגיש בקשה למתן צו כינוס. ביהמ"ש נעתר לבקשתו בהסכמת הכונס הרשמי ונתן צו לכינוס נכסיו.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה