פסקי דין - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

על מי מוטל הנטל להוכחת תביעת חוב?

ביום 5.1.98 אישר כונס הנכסים הרשמי את תביעת החוב בחלקה: אושר סכום של -.29,140 ש"ח ויתרת התביעה נדחתה. מכאן הערעור.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש ליתן צו הפטר לחייב כנגד הפקדת 30,000 בקופת פשיטת הרגל?

על פי טענותיו של החייב , יצר הוא את חובותיו כתוצאה מכישלון בניהול עסק למכירת אביזרי רכב כמו גם בשל גירושיו מאשתו אשר עזבה אותו עם שני ילדים קטינים.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

הימנעות בלתי מוסברת מנקיטה בהליך פשיטת רגל

החל משנת 1993, נוהלו בין הצדדים הליכים בארץ ובחו"ל, אשר הסתיימו בפסק-דין חלוט שניתן בארצות הברית על סכום עתק של כ-6 מיליון דולר.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם התנהגותו של חייב משפיעה על האיזון בין אינטרס הנושה לאינטרס החייב?

ערעורה של חברת קינג השכרת רכב בע"מ, על החלטת הנאמן לנכסי החייב בן עמי בבר לדחות בקשת הארכת מועד להגשת תביעת חוב שנמסרה לנאמן באיחור

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בצו הפטר שניתן?

בשנת 1988 הגיש מר אדמונד אברהם לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל. ביום 12.7.88 ניתן צו לכינוס נכסי החייב ולהכרזתו פושט רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

היקף תחולתו של עקרון השוויון בתשלום חובות

מהו היקף תחולתו של עקרון השוויון בתשלום חובות במקרה של הפרת הסכם לרכישת מקרקעין?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

תוצאות ביטולה של הכרזת פשיטת רגל

ביום 28.6.77 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה צו כינוס נכסים כנגד אחד נאיף קלעאני (להלן המעביד), לפי בקשתו, והוא הוכרז פושט-רגל. כונס הנכסים הרשמי נתמנה כנאמן.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

ערעור הנסוב על החלטת נאמן בפשיטת רגל לדחות תביעת חוב

הנאמן הודיע כי לא יתנגד להארכת מועד להגשת תביעת חוב, ככל שהדבר מתייחס לאותה תביעה שבגינה התנהל הדיון בבית משפט השלום בחיפה. על החלטה זו הוגש הערעור דנן.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

ביטול הכרזת פשט"ר כיון שהחייבים לא שילמו תשלומים, האמנם?

החייבים מתנגדים לבקשה, בטענה שהנאמן מתאנה להם, מתעלם מכך שאינם מסוגלים לשלם את התשלומים החודשיים בשל מצוקה נפשית ובריאותית.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

השגת מעמד של נושה מובטח על סמך שעבוד שביושר

ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי להכריז על המשיבה מס' 1 כעל נושה מובטח על-סמך משכנתה שביושר.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה