פסקי דין - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

האם יש ליתן התראת פשיטת רגל כאשר עומדת ותלויה בקשה לביטול פסק דין ?

אין בהליכים התלויים ועומדים בין הצדדים, בנסיבות המקרה דנן, בכדי למנוע או לעכב המשך הליכי פשיטת הרגל. לפיכך, יש ליתן התראת פשיטת רגל

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם תצהיר של חייב מהווה הודעה לנושה על מעשה פשיטת רגל?

לא היתה בתצהיר הודעה לבנקים וכן, שום נושה סביר לא היה מעלה בדעתו להבין מנוסח התצהיר כי המערערים מכריזים על עצמם כפושטי רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מהי תוקפה של החלטת הנאמנים הקודמים להכיר בתביעת חוב?

יש לדחות את בקשת המבקשים. המבקשים לא עמדו בנטל ההוכחה ולא העמידו כל תשתית עובדתית לשם הוכחת משוא הפנים ולפיכך, החלטת הנאמנים הקודמים תקפה.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם לסכום הנקוב בהתראת פשיטת הרגל יש חשיבות?

במקרה דנן, לא ישתמש ביהמ"ש בסמכותו כדי לתקן את הפגם שהופיע בהתראה שכן פגם זה איננו טכני כלל ועיקר.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש לפסוק פיצויי נזק בעקבות ביטול צו כינוס נכסים שבוטל?

יש לדחות את הערעור. אין לפסוק פיצויי נזק בגין צו כינוס נכסים שבוטל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש טעם המצדיק את עיכוב הליכי פשיטת הרגל?

במקרה דנן, טענת סיכויי הערעור אינה תומכת בבקשה באופן המצדיק עיכוב ביצוע

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש לדחות תביעת חוב בשל איחור בהגשתה?

ערעור של החברות יוסף משה מהנדסים ואלון י' מהנדסים, על החלטת הנאמן בהקפאת ההליכים של חברת טלמניע בע"מ לדחות את תביעת חובן בשל איחור בהגשתן.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מהו דין הוכחת החוב?

דין הוכחת החוב, מרגע שהכיר בה הנאמן, כדין החלטת מוסד שיפוטי. דהיינו, כאילו יצאה מלפני בית-משפט בהליך אזרחי. ככזה, יחולו עליה הוראות פקודת פשיטת הרגל לכל דבר ועניין.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש בהליכי פשיטת רגל הנפתחים נגד החייב תועלת לנושים ?

במקרה דנן יש בהליכי פשיטת הרגל הנפתחים נגד החייב משום תועלת לבנק-הנושה. די בכך שטיעון הבנק אינו נראה אבסורדי או נגוע בחוסר תום-לב על פניו, בכדי שלא יחסם מהגשת בקשה להתראת פשיטת רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם צו הפטר יכלול חוב שלא ברור כי אכן נכלל במסגרת צו הכינוס?

דין הבקשה להדחות. צו הפטר לא יכלול "חוב" שלא ברור כי אכן נכלל במסגרת צו הכינוס הראשון.

מאת: lawguide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה