פסקי דין - פשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נעשית על ידי הרשויות בעקבות בקשה של חייב, אשר טוען כי אין הוא יכול לעמוד בחובותיו כלפי הנושים.

מדובר במצב משפטי המכיר בחוסר יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו, אשר במהלכו מוענק לו צו הפטר שהינו כהגנה מפני הליכים משפטיים בעניינו.


להליך "פשיטת הרגל" שתי מטרות עיקריות – ראשית, ההכרזה על פשיטת הרגל נועדה למנוע מהחייב התעמרויות חסרות סיכוי מול הרשויות והנושים.

 

 

שנית, נכסיו של פושט הרגל מכונסים על ידי הרשויות ומחולקים לנושים על פי סדר עדיפויות שקבע המחוקק. מדובר בהליך מודרני אשר מונע מהחייב להפוך לנטל על החברה מחד, ונותן לנושים אפשרות להשיג את המגיע להם ממה שכן יכול החייב להשיב מאידך.
 

 

קרא עוד:
 

 

האם יש לממש את זכות המגורים של החייב בפשיטת רגל?

יש לבטל את צו המניעה הזמני שניתן. זכות המגורים של החייב תמומש בפני ביהמ"ש הדן בפשיטת רגל ובמקרה דנן, יש לאפשר לבנק לממש אותה.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מהו תוקפה של פשיטת רגל ביחס לנכסים הנמצאים בחו"ל?

תוקפה של פשיטת הרגל הינו בכל העולם. לפיכך, יעברו לנאמן נכסי החייב בכל מקום בעולם ללא התחשבות במיקומם

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם קנס שהוטל על חייב בשל עבירה פלילית יכול להיות חוב בר-תביעה?

קנס שהוטל על חייב בשל עבירה פלילית יכול להיות חוב בר-תביעה.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש להעביר את תמורת הדירה לנאמן?

אין להעביר לנאמן תמורת דירה שנמסרה לאשת החייב כחצי שנה לפני שהוכרז כפושט רגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם יש לקבל בקשה לעיכוב הליכים עד להצעת הסדר עם הנושים ?

בקשתם של החייבים, בני הזוג ליבאי, כי אורה על עיכוב כל ההליכים התלויים ועומדים כנגדם, עד לכינוס אספות נושים והכרעה בהצעת ההסדר שהגישו, לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם לפושט רגל יש זכות להתערב בבחירת הנאמן?

האם לפושט רגל יש זכות להתערב בבחירת הנאמן או בניהול הנכסים ומימושם?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם לנאמן יש זכות עדיפה על זכותו של בעל הערת אזהרה?

אין לנאמן בפשיטת רגל זכות עדיפה על זכותו של בעל הערת אזהרה וכי הערת אזהרה מעמידה את הנושה, שלטובתו נרשמה, במעמד של נושה מובטח.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מהי מטרת עיכוב ההליכים לפני מתן צו כינוס?

ביום 21.9.1997 ניתן צו לכינוס נכסיו של המשיב 1. באותו מעמד קבע בית-המשפט המחוזי כי כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים כנגד המשיב יעוכבו, וכי הוא יוכל להמשיך להתגונן כנגד תביעות שהוגשו נגדו "אם יגיש בקשה מתאימה".

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

באילו נסיבות ייתן בית המשפט הפטר לחייב?

בקשה להפטיר את החייב עפ"י סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל 1980 או לחילופין על-פי סעיף 67א' לפקודת זו.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם חייב צריך להוכיח את הצלחתו בתביעה שכנגדה הוא טוען?

החייב הגיש התנגדות להתראת פשיטת הרגל שהוציא הנושה. הנושה טוען כי היה על החייב להוכיח לביהמ"ש כי אכן הוא מוכרח להצליח בתביעתו שכנגד.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה