רשימת פסקי דין בנושא משפט מסחרי, עסקים וחברות

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום משפט מסחרי, עסקים וחברות. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.
בקשת פירוק חברה: מי רשאי להגיש בקשה לפירוק חברה?

בקשת פירוק חברה: מי רשאי להגיש בקשה לפירוק חברה?

באילו מקרים ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה לבית המשפט, מי יכול להגיש את הבקשה, האם אפשר להתנגד לה ומהם שיקולי בית המשפט?

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הסכם למתן שירותים בין חברות לספקים: איך לנסח חוזה טוב?

הסכם למתן שירותים בין חברות לספקים: איך לנסח חוזה טוב?

הסכם למתן שירותים מסדיר את התנאים המשפטיים ואת החובות והזכויות של מזמין העבודה וספק השירות במסגרת ההתקשרות ביניהם

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הסכם זיכיון: כיצד לנסח חוזה זכיינות בין רשת לזכיין?

הסכם זיכיון: כיצד לנסח חוזה זכיינות בין רשת לזכיין?

הסכם זיכיון הוא מסמך משפטי בעל חשיבות רבה שנחתם בין הרשת לזכיין. ההסכם מסדיר מפורשות את ענייני התשלום, הניהול, והקניין הרוחני, ועשוי למנוע בעיות משפטיות עתידיות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

מהי חברה מפרת חוק ואילו סנקציות יוטלו עליה?

מהי חברה מפרת חוק ואילו סנקציות יוטלו עליה?

הגדרת חברה כחברה מפרת חוק על ידי רשם החברות מובילה למגוון הגבלות וסנקציות שיוטלו על החברה, ובעקיפין גם על בעלי המניות, לרבות קנסות כספיים. מתי תסווג חברה כחברה מפרת חוק ובאילו מקרים מומלץ לבצע פירוק חברה?

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

איתור חברה: איך מאתרים חברה בפירוק?

איתור חברה: איך מאתרים חברה בפירוק?

כיצד ניתן לאתר חברה, אילו מאגרי מידע קיימים ואיך מאתרים חברה ללא פעילות?

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הסכם קונסיגנציה: מה משמעות חוזה מכר מותנה?

הסכם קונסיגנציה: מה משמעות חוזה מכר מותנה?

הסכם קונסיגנציה הוא חוזה מסחרי בענף הקמעונאות שנכרת בין ספק לבעל חנות, ולפיו בעל החנות משלם לספק רק אחרי שהסחורה נמכרה ללקוח

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

סכסוך בין שותפים בחברה: האם לפרק את השותפות?

סכסוך בין שותפים בחברה: האם לפרק את השותפות?

פירוק שותפות הוא האפשרות האחרונה ליישוב סכסוכים בין שותפים לעסק. לפני שפונים לבית משפט יש לברר מה נקבע מראש בהסכם השותפות, או לפנות למגשר כדי שיוכל להסדיר את המחלוקת ולשמור על האינטרסים של הצדדים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

רישום חברה בחו"ל: מדוע ישראלים עושים זאת?

רישום חברה בחו"ל: מדוע ישראלים עושים זאת?

בשנה האחרונה אנו עדים לפרסומים רבים בעניין מאבקה של רשות המיסים בישראל כנגד אנשי עסקים המחזיקים בחברה בחו"ל. מאבק שבעיקרו הוא חשוב ולגיטימי אך לעיתים יש בו הטעיות רבות והציבור נחשף לא פעם, למידע מסולף במקרה הטוב, ושגוי במקרה הרע

מאת: קומפני אקספרס – רישום חברות בחו"ל

קבלת החלטות: כיצד מתקבלות החלטות בחברות פרטיות וציבוריות?

קבלת החלטות: כיצד מתקבלות החלטות בחברות פרטיות וציבוריות?

בעלי מניות בחברות פרטיות וציבוריות רשאים לעצב את מדיניות החברה ולקבוע בעצמם את תהליכי קבלת ההחלטות בכפוף למגבלות הדין

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

העלמת נכסים בפירוק חברה: איך ניתן לגבות חובות?

העלמת נכסים בפירוק חברה: איך ניתן לגבות חובות?

מה ניתן לעשות כאשר מתגלה בעת פירוק חברה כי אף על פי שלכאורה נותרו לה נכסים אשר אמורים לשמש לפריעת חובותיה, לא ניתן לאתרם, או שבעלי החברה העבירו את הנכסים לחברות אחרות או לאנשים אחרים כדי להתחמק ממימוש הנכסים?

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה