רשימת פסקי דין בנושא משפט מסחרי, עסקים וחברות

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום משפט מסחרי, עסקים וחברות. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.
פירוק חברה עקב פירוק שותפות עסקית

פירוק חברה עקב פירוק שותפות עסקית

איך מפרקים חברה בע"מ אשר אינה מאוגדת כשותפות, אך מספר בעלי מניות מחזיקים בה בשותפות? האם ניתן לבצע פירוק מרצון?

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

מהי זכות וטו בחברה וכיצד היא משפיעה על הפעילות העסקית?

מהי זכות וטו בחברה וכיצד היא משפיעה על הפעילות העסקית?

זכות וטו בחברה משמשת כמנגנון למניעת החלטות של בעלי מניות, משקיעים, מייסדים ויזמים, אך היא לא מקנה את הכוח לבעלי הזכות להעביר החלטות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

מהו דילול הון מניות ומהן השלכותיו על המשקיעים?

מהו דילול הון מניות ומהן השלכותיו על המשקיעים?

דילול הון מניות הוא הגדלת כמות מניות החברה, ללא גידול בנכסים. הדילול מתרחש כאשר החברה מקצה מניות נוספות בדרך של הנפקת זכויות למשקיעים חדשים, מימוש אופציות לעובדים או המרת אגרות חוב

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הסכם רישיון תוכנה: כיצד לנסח חוזה בין יזמים למשתמשי קצה?

הסכם רישיון תוכנה: כיצד לנסח חוזה בין יזמים למשתמשי קצה?

יזמי טכנולוגיה והיי טק אשר פיתחו תוכנה ומעוניינים להתחיל בשלב המכירות, נדרשים לגבש הסכם רישיון תוכנה למשתמשי קצה, אשר יגדיר את מערך הזכויות וההתחייבויות של קהל הלקוחות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

אופציות לעובדים: כיצד לנסח חוזה להקצאת מניות לעובד?

אופציות לעובדים: כיצד לנסח חוזה להקצאת מניות לעובד?

מעסיק המעוניין לתגמל עובד בכיר רשאי לעשות זאת באמצעות הסכם אופציות, המאפשר לעובד לרכוש ניירות ערך של החברה בסכום קבוע ובמהלך זמן מוגדר

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

פירוק חברה לתועלת הציבור: איך מתבצע ההליך?

פירוק חברה לתועלת הציבור: איך מתבצע ההליך?

אמנם חברה לתועלת הציבור בעלת מאפיינים דומים לעמותה, אך בכל הנוגע לפירוק חברה לתועלת הציבור, ההליך יתבצע על פי חוק החברות באמצעות פירוק מרצון או פירוק בידי בית המשפט, על פי הכללים החלים על פירוק חברה בע"מ

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

מהו מנגנון במבי להיפרדות שותפים בחברה?

מהו מנגנון במבי להיפרדות שותפים בחברה?

מנגנון במבי - שהוא ראשי תיבות של Buy Me Buy You נועד לאפשר פרידה בהסכמה בין שותפים בחברה, בדרך של רכישת חלקו של בעל המניות השני בהסכמה

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

תקשורת בדואר אלקטרוני: כתיבה לקהל אירופאי ואמריקאי

תקשורת בדואר אלקטרוני: כתיבה לקהל אירופאי ואמריקאי

תקשורת היא עניין תלוי תרבות והקשר. טפיחה על הכתף יכולה לבטא חיבה או תוקפנות. פנייה בשם הפרטי יכולה להיות ידידותית או מעליבה. המונח "בן זונה" יכול להיות מחמאה או קללה. התרבות של מקבל המסר מונחת ביסודה של כל תקשורת

מאת: Tavor Translations

מהי זכות הצטרפות במכירת מניות?

מהי זכות הצטרפות במכירת מניות?

זכות ההצטרפות במכירת מניות מאפשרת לבעלי מניות במיעוט להצטרף למכירת מניותיהם של אנשי מפתח בחברה, באותם התנאים וההגבלות של העסקה ולפי חלקם היחסי בהון המניות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

פירוק חברה מן הצדק והיושר: ניתן לפרק חברה מטעמי צדק?

פירוק חברה מן הצדק והיושר: ניתן לפרק חברה מטעמי צדק?

לפי פקודת החברות, אחת העילות לפירוק חברה על ידי בית משפט היא פירוק מן הצדק ומן היושר, דלמשל כאשר בעלי החברה מסוכסכים ואינם יכולים לנהל אותה. באילו נסיבות נוספות יתבצע פירוק חברה מן הצדק והיושר?

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה