רשימת פסקי דין בנושא הוצאה לפועל, בנקאות וחובות

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום הוצאה לפועל, בנקאות וחובות. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.
 
עיקול משכורת בהוצאה לפועל, מה מותר לעקל?

עיקול משכורת בהוצאה לפועל, מה מותר לעקל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל לא ניתן לעקל את מלוא השכר החודשי. חוק הגנת השכר קובע סכום מינימלי שאותו יש להשאיר בידי החייב

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

על אילו חובות לא ניתן לקבל הפטר בפשיטת רגל?

על אילו חובות לא ניתן לקבל הפטר בפשיטת רגל?

בתום הליך פשיטת רגל, מקבל החייב צו הפטר, הפוטר אותו מכל חוב בר תביעה, פרט לחובות שאינם ברי הפטר שהם: קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

עיקול רכב בהוצאה לפועל, מה עושים?

עיקול רכב בהוצאה לפועל, מה עושים?

רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול פיזי של רכב החייב עבור פירעון חובותיו. החייב יכול בתוך פרק זמן קצוב להסדיר את החוב ובכך למנוע את מכירת הרכב, או להגיש בקשה מנומקת לביטול העיקול

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

אילו הגבלות חלות על חייב בפשיטת רגל?

אילו הגבלות חלות על חייב בפשיטת רגל?

על פושט רגל מוטל צו עיכוב יציאה מהארץ, הוא נחשב ללקוח מוגבל בבנק ואינו יכול להשתמש בכרטיסי אשראי ולכהן בתפקידים ציבוריים עד תום ההליכים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

הפחתת צו תשלומים בהליכי פשיטת רגל, באילו מקרים?

הפחתת צו תשלומים בהליכי פשיטת רגל, באילו מקרים?

חייב שאינו עומד בתשלום החודשי יכול להגיש בקשה להפחתת תשלומים חודשיים, כדי למנוע את ביטול הליכי פשיטת רגל על ידי בית המשפט

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

כתב ויתור סודיות בהוצאה לפועל, למה הוא נחוץ?

כתב ויתור סודיות בהוצאה לפועל, למה הוא נחוץ?

חייב המצוי בהליכי הוצאה לפועל נדרש לחתום על מסמך ויתור סודיות, במטרה לאפשר לרשם לאמוד את נכסיו וחובותיו ולקבל החלטות בעניין תשלום החוב

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

כרטיס חיוב בפשיטת רגל, כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

כרטיס חיוב בפשיטת רגל, כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל אינו יכול להשתמש בכרטיסי אשראי, בכרטיס חיוב מידי ובכרטיס תשלום נטען, עד לקבלת הפטר, אלא אם ניתן אישור מהנאמן, או התקבל הסדר פשרה עם הנושים

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

פטור מחקירת יכולת: באילו מקרים ניתן פטור בהוצאה לפועל?

פטור מחקירת יכולת: באילו מקרים ניתן פטור בהוצאה לפועל?

בבקשה לביצוע פסק דין שאינו כספי, בחוב מזונות, או בבקשה למימוש משכנתא או משכון, יכול החייב לקבל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

צו תשלומים בפשיטת רגל, כיצד נקבע התשלום החודשי?

צו תשלומים בפשיטת רגל, כיצד נקבע התשלום החודשי?

צו תשלומים מסדיר את החיוב החודשי שנדרש חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל לשלם לנושיו לצורך פירעון החובות תוך התחשבות במצבו הכלכלי. אי עמידה בצו עלול להביא לביטול ההליכים ללא מתן הפטר

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

חדלות פירעון של יחיד, כיצד ניתן לפרוע חובות?

חדלות פירעון של יחיד, כיצד ניתן לפרוע חובות?

דיני חדלות פירעון מסדירים את המצב שבו חייב אשר נקלע לקשיים כלכליים אינו יכול לשלם את חובותיו לנושים ונחשב לחדל פירעון. אחד מהליכי חדלות הפירעון החל על יחידים הוא פשיטת רגל

מאת: מיכל אביב - מערכת LawGuide

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה