רשימת פסקי דין בנושא ביטוח ונזקי רכוש

באפשרותך לעיין בפסקי דין בתחום ביטוח ונזקי רכוש. פסקי דין אלה מתפרסמים באדיבות משרדי עורכי הדין הרשומים באתר.
 

הודעות על ביטול פוליסת ביטוח וחובת הווידוא המוטלת על חברות הביטוח

חברת ביטוח חייבת לוודא שמכתבים בנוגע לביטול פוליסת ביטוח אכן הגיעו למבוטח. אחרת, היא איננה רשאית לבטל פוליסה גם כאשר הפרמיה לא משולמת כמוסכם...

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

דיקור מי שפיר על בסיס רופא ספציפי לא ימומן על ידי המדינה

בית המשפט העליון קבע כי המדינה רשאית שלא לממן בדיקות דיקור מי שפיר לפי רופא ספציפי...

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

מבחן הכנסות לצורך גמלת סיעוד בביטוח לאומי

מהו מבחן הכנסות מבחינת גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי? כיצד מחשבים את תקרת ההכנסה?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

לאיזה פרטים יש לשים לב כשמבטחים את העסק?

כדאי לשים לב אם בפוליסה המבטחת את העסק מופיע סעיף המחייב את בעל העסק להיות מחובר למוקד 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

מאת: עו"ד רונית מלין בן שמעון

אי חידוש פוליסת אחריות מקצועית בגין אובדן מסמכים

האם ניתן לחייב חברת ביטוח למכור פוליסת אחריות מקצועית או שמא עיקרון חופש החוזים מעגן את זכותה של חברת הביטוח לסרב להתקשר בפוליסה?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

אובדן כושר עבודה לאחר תאונת אופנוע ותביעת ביטוח

כיצד בית המשפט יעמוד את כושר ההשתכרות של צעיר שנפגע בתאונת אופנוע? האם יש להתייחס לתמונות שהוצגו על ידי חברת הביטוח?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

הסכם פשרה מול חברת ביטוח וחיוב הנתבעת בתשלום אגרת המשפט

האם ניתן לחייב חברת ביטוח בתשלום אגרת המשפט כאשר ההליך הסתיים בהסכם פשרה בין הצדדים?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

שיטת מצליח בחברת ביטוח - פסיקת הוצאות משפט משמעותיות

כיצד מתמודדים עם חברת ביטוח כאשר זו מבקשת לנקוט בשיטת מצליח? האם כדאי לפנות לבית המשפט?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

תביעת ביטוח בגין גניבת רכב תקוע בכביש ביהודה ושומרון

האם אדם אשר רכבו נגנב כאשר הוא היה תקוע בשולי כביש ביהודה ושומרון יזכה לדמי ביטוח?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

חיים ביחד לאחר הנישואים וזכות לקצבת שאירים מביטוח לאומי לאחר פטירה

בני זוג התגרשו וחזרו לגור ביחד. לאחר שאחד מהם נפטר, בן זוגו הגיש תביעה לקצבת שאירים. האם היא תתקבל?

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה