דיני בנקאות

לרשותך מאמרים ומידע משפטי בנושאי דיני בנקאות לרבות זכויות ערבים, אשראי, עיקולים בבנק, עמלות, איך להתמודד מול בנקים, חובות, התיישנות ושירות.

שיהוי הבנק בקיזוז חובות כלפיו

דרישת אי-השיהוי בקיזוז חובות הלקוח כלפי לקוחו נושקת לשתי חובות אחרות של הבנק.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

מסגרת הדיון

העילה העיקרית, העשויה להניע את בית-המשפט לעכב ביצועה של ההחלטה היא, שאם יזכה המערער בערעור לאחר שבוצעה ההחלטה, יהא זה מן הנמנע להשיב את המצב לקדמותו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

האיסור על התניית שירות בשירות לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) - הרחבה

האיסור על התניית שירות בשירות לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) - הרחבה

סעיף 7 לחוק הבנקאות מתייחס כאמור להתניית שירות בשירות. סעיף זה נועד למנוע את ניצול כוחו העדיף של הבנק על הלקוח...

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חיווי-דעה, חוות דעת, חובת גילוי ורשלנות

ייעוץ וחיווי דעה על-ידי בנק או מטעמו ללקוח, בדרך-כלל יתקיימו היסודות הנדרשים לשם הטלת אחריות ברשלנות לפי הלכת וינשטיין

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חובת הבנק למנוע מלקוח לרכוש ניירות ערך

הבנק לא מנע מהתובעים להמשיך ולמשוך כספים מחשבונם לצורך רכישת ניירות ערך, גם כשהחשבון היה מצוי ביתרת חובה משמעותית.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

ההגנות הקוגנטיות מהם נהנה הערב

עד לתיקון די היה בפניה דקלרטיבית לחייב העיקרי כדי שהנושה יוכל לפנות לערב.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

סמכות ראש ההוצל"פ בטענת פרעתי - פרשנות הסכם

לשם בירור טענת המבקשת נדרש בירור כוונת הצדדים בהסכם הפשרה שנחתם ביניהם, בירור שנתבקש ע"י המבקשת, ונעשה בסמכות.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חובת הלקוח, בנוסף לבנק, לדאוג לאינטרסים שלו.

חובת האמון של הבנק אינה מביאה לשחרור הלקוח מאחריות למעשיו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חובת זהירות הבנק כלפי לקוח: חובות חוזיות וחובות בנזיקין

הקשר בין בנק לבין לקוחו הוא, ביסודו, קשר שבחוזה, וחלות עליו מספר מערכות דינים. הפסיקה החדשה יצרה זיקה בין חובת תום-הלב בדיני החוזים

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הבנק סגר את מסגרת האשראי – מה ניתן לעשות?

הבנק החליט כי איננו מעוניין להמשיך להעניק מסגרת אשראי ודורש את סילוק יתרת החובה שהצטברה.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

ביטול או הפחתה של מסגרת האשראי

יחסי בנק-לקוח הם יחסים מיוחדים החורגים באופיים מחוזה רגיל. על-כן נאמר לא אחת, כי אמנם מערכת היחסים מושתתת על חוזה שנערך בין הלקוח לבנק, אך מלבד חוזה זה, קיימים תנאים נוספים, שלהם כפופים הן הלקוח והן הבנק.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הוראת הלקוח שלא לאפשר חריגה ממסגרת האשראי

לעיתים נוהג הלקוח להורות לבנק שלא לאפשר לו לחרוג ממסגרת האשראי המאושר, ומורה לו, שלא לכבד משיכות החורגות מהמסגרת. מנוסח ההסכם שבין הבנק ללקוח עולה, כי הבנק אינו חייב לכבד בקשה זו של הלקוח, ואף בפועל לא תמיד הבנק פועל על-פי הנחייה זו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

יחסי בנק-לקוח – יחסי לווה מלווה?

כאשר לקוח נוטל כסף מהבנק, הן על-ידי קבלת הלוואה, והן על-ידי ניצול מסגרת האשראי שלו, או אף תוך חריגה ממנה, הרי שהוא בעצם לווה כספים מהבנק, ואילו הבנק מלווה כספים במצב זה ללקוח. האם הפסיקה מתייחסת ליחסים אלו כאל יחסי לווה-מלווה?

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הערבות הבנקאית

הערבות הבנקאית והחריגים לביטולה

מאת: עו"ד גיא בית און

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה